நம்ம ஊர்

 

தூத்துக்குடி 

 

தெற்கு கள்ளிகுளம் 

  

கேசவன் புத்தன் துறை

 

கூத்தன்குழி

ஆலந்தலை

இடிந்தகரை

 

இராஜாக்கமங்கலம் துறை

உவரி

 

கூட்டப்புளி