படைப்புக்கள்

மாதாவை நேசிப்போரின் நான்கெழுத்து* 
 
என்றென்றும் *ஜெபமாலை* 
 
எல்லா உறவுகளிலும்   *அக்கறை* 
 
என்றும உள்ளத்தில் *தருமம்* 
 
எதைச் சொன்னாலும் *நியாயம்* 
 
எச் சூழலிலும் *நிதானம்* 
 
எது வந்தாலும் *சகிப்பு* 
 
எவ் வகையிலும் *சாந்தம்* 
 
என்ன நேர்ந்தாலும் *தியாகம்* 
 
எந்த கேட்டிலும் *மரியாதை* 
 
எந்நேரமும் உம் *தாயன்பு* 
 
எம் மாற்றத்திலும் *ஒழுங்கு*
 
எங்கள் *அன்னையே* 
 
செபிப்போரின் *தஞ்சமே* 
 
ஆதரிக்கும் *தயாளமே* 
 
நம்புவோரின் *ஆதரவே* 
 
வாழ்க *மரியாயே* ..!

 

அன்புடன்,

கஸ்மீர் ரோச்,

உவரி 

9382709007

 

னிமயத் தாயே  !

 
முத்துக் குளித்துறை
முழு முதல் பேரழகே
 
பசிலிக்கா தேவாலயத்தில்
நடுநாயக வானழகே
 
ஓங்கு புகழ் வானவரின்
ஓவியமாம் நல்லழகே
 
கண்ணீரோடு வந்தோரின்
கவலை தீர் விண்ணழகே
 
நீலக்கடலின் ஓரத்தில்
நீலக் கலைக் கோயிலழகே
 
மணிமுடியாம் பன்னிரு
நட்சத்திர வடிவழகே
 
தரணியில் அருள் அருளும்
தஸ்நேவிஸ் மாமரியே
 
பஞ்சம் வறட்சி போக்கிடவே
பனிமயமான மாமரியே
 
விந்தையிலும் விந்தையாய்
வந்திட்ட தாய்மரியே
 
தன்னெழில் மகுடமாய்
தரணியாளும் தயாபரியே
 
பனிமயமே !
முழு நிலவே !
எம் துணையே !
எம் தஞ்சமே !
எம் அருட்கடலே !
வாழ்க மாமரியே !
 
 

அன்புடன்,

கஸ்மீர் ரோச்,

உவரி 

9382709007