Members Senthamangalam

S.No.M.No.Details
1.L 1151Mr. S. RAVICHANDRAN FERNANDO
No. 13/10, 1st Main Road, North Sriram Nagar, West Tambaram,
Chennai – 600 045.

2.

L 790Mr. ANTO PRIMUS FERNANDO
2/1146, Bajanai Koil Street,
Perumbakkam, Chennai – 600 100.
3.


L 958Mr. P. AROKIA SAMY
No. 39/184, Roseca Crown Apartment, “A” Block, “C” Flat,
Deemandi Avenue, Madavaram,
Chennai – 600 060.
4.
L 1643 Mr. K. GNANA PRAGASAM POOBALRAYEN
Flot – 2, IInd 7th Cross Street,
Iyappa Nagar, Kamaraja Puram,
Chennai – 600 073.