Members Puraiyoor

S.No.M.No.Details
1.


L 1115Mr. A. JOSEPH FERNANDO
AG-1, Shanthi Colony,
Anna Nagar, Chennai – 600 040.

2.


L 2014Mr. A.I. MARIA MICHAEL,
No. 39/31,
SRINIVASAPURAM, T. NAGAR,
CHENNAI – 600 017
3.
L2015Mr. A. LAYOLA EDISON
No. 11 B/ S-3, VENKATESHWARA APTS,
1st EXTN., VENKATESA NAGAR, SALIGRAMAM,
CHENNAI – 600 092
4.


L 2018Mr. M. LOYOLA GODWIN, No. 39/31, SRINIVASAPURAM, T. NAGAR, CHENNAI – 600 017