Members Kollam

S.No.M.No.DETAILS
1.L 1895Mr. M. MAGIL
2/1 –A, ANNA STREET,
SANTHI NAGAR, RAMAPURAM- CHENNAI -600 089
2.L 1885 H.M.
Mr. ANTONY SEKHAN FERNANDO
C.S.COTTAGE, DMRA HOUSE No.11
KAIKULANGARA , KOLLAM,
KERALA - 691 013
3.L 1869 H.M.
Mr. FRANKLIN MICHAL FERNANDO
VILLIKULATHU VEEDU
No.100, DEVI NAGAR, THIRUMULLAVARAM (P.O)
KOLLAM , KERALA – 691 012